Litt om dyra våres

ALPAKKA


Vi har to alpakka vallaker boende hos oss, de er født i 2020. De er grime trent og glad i å være med på tur.

Alpakkaen kommer opprinnelig fra Sør Amerika, hovedsakelig Peru, men også Bolivia og Chile. De bodde i Andesfjellene der det var ett tøft klima.  De tilhører kamel familien, deres luksuriøse fiber har blitt høyt verdsatt. Urfolket i Andesfjellene var avhengig av alpakkaen som kilde til varme og mat. De holdt på å bli utryddet da spanjolene gjorde inntog i Sør-Amerika i 1532, men de klarte og holde seg skjult i fjerne fjellområder. 

Rundt 1990 tallet åpnet Peru opp for eksport av alpakka, de første alpakkaene ble eksportert til Norge vinteren 2004/2005. I dag er det ca.3000 alpakkaer i Norge. Alpakkaen produserer fin, myk og varm fiber og vil aldri gå av moten. I fremtiden vil det nok også bli mer kjøttproduksjon. Og med sin herlige personlighet finnes det nok mange muligheter for alpakka i fremtiden.


  •  De produserer ca: 3-5 kg. fiber i året
  •  veier den mellom 50-100kg
  • Lever hovedsaklig av høy og gress
  • Lever i ca.20-25 år. 
  • Den er drøvtygger

GEIT

Vi har 4 geiter her på gården, de er ført i 2022. De er av rasen Norsk mjølkegeit, med blanding av fransk Alpin. Vi skaffet oss disse for å holde nede vegetasjonen rundt gården sammen med alpakkaen. 

Geitene stammer fra villgeiter  i Asia og Midtøsten, trives i fjell landskap. Her i Norge er Norsk mjølkegeit  den mest dominerende rasen i det norske geiteholdet. Den er en sammenslåing av geite raser i Norge som: Telemarksgeit, ,dølageit, vestlandsgeit, og norlansgeit. Noe innkryssning fra utlandet som saanengeit og fransk alpin. Dette for å få en felles god mjølkegeit i Norge.

Geitene er sosiale, nysgjerrige og oppfinnsomme dyr. De tar seg godt frem i ulent terreng. De spiser det meste og gjerne busker fremfor gress. De liker ikke regn og mørke, så søker gjerne ly for dette. 

Fakta:

  • I Norge er det ca. 38000 mjølkegeiter
  • En mjølkegeit veier ca.50 kg
  • De er drøvtyggere
  • Levetid: ca. 15-18 år.
  • De spiser alt av busker, løv, bark og gress


2 av geitene våres venter kje i løpet av Mai-Juni -24.